روش ارسال محصول : 

 

ارسال محصول توسط خود واحد صنفی دارای جواز از اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر،نقره و سکه تهران به همراه فاکتور با مهر واحد صنفی و با هماهنگی با مشتری انجام می گردد